Sverigetaxi Blekinge AB

Historik

Sverigetaxi Blekinge AB, startade sin verksamhet den 1 augusti 2012 med 16 taxibilar och en gemensam taxibeställningscentral för hela Blekinge. Idag förmedlar vi resor för drygt 12 miljoner kronor per år och sysselsätter tillsammans med transportörerna ca 40 personer.

Sverigetaxi Blekinge AB har ensamrättsavtal för Blekinge med Sverigetaxi Service AB och Flygtaxi Sverige AB och tillhandahåller hela deras produktsortiment till våra kunder i Blekinge.

Affärsidé

Genom delägarskapet i Sverigetaxi Service AB och egen beställningscentral skall Sverigetaxi Blekinge AB erbjuda persontransporter med service, komfort och stil i Blekinge län.
Transporterna skall optimeras ur kundens, företagets och transportörernas perspektiv genom att använda de modernaste tekniska lösningarna för transportledning, vilket minimerar kostnaderna för kunden, företaget och åkaren samtidigt som miljöbelastningen blir minsta möjliga.

Målsättning

Genom delägarskapet i Sverigetaxi Service AB i kombination med egen marknadsföring skall Sverigetaxi Blekinge AB bli det marknadsledande taxibolaget i Blekinge län inom fem år.

Kvalitet

För Sverigetaxi Blekinge är kvalitet, miljöhänsyn och säkerhet väsentliga delar i verksamheten. Därför skall alla bilar som är anslutna till bolaget uppfylla höga säkerhetskrav, vara utrustade med alkolås, brandsläckare, dubbdäck och annan tillämplig säkerhetsutrustning.  Alla förare skall också vara utbildade i körning på hala och andra svåra underlag, ekonomisk/miljövänlig körning samt ha gått en kurs i hjärt-lungräddning.
Att vara på tid, uppträda på ett vänligt och trevligt sätt samt vara klädd i enlighet med Sverigetaxi Blekinges klädkod skall också vara en självklarhet för alla som arbetar åt oss.

Flygtaxi och Sverigetaxi

Flygtaxi startade sin verksamhet för drygt 25 år sedan och betjänar idag samtliga flygplatser och tågstationer i landet med taxitjänster. Sedan 2009 driver man också Sverigetaxi, vars affärsidé är att vara företagens samarbetspartners när det gäller kommunikation med bil, flyg och tåg. Vid årsskiftet 2014-15 var drygt 1 500 bilar i hela Sverige anslutna.

Beställningscentralen

Vår beställningscentral är sedan den 1 februari 2016 öppen dygnet runt. Du når beställningscentralen på telefon 0457-12267.

Produkter

Sverigetaxi Blekinge levererar person- och godstransporter till såväl företag, organisationer, föreningar som privatkunder i Blekinge.

Avtal

Sverigetaxi Blekinge erbjuder både centrala och lokala serviceavtal till förmånliga villkor.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga. Du kan få en mer utförlig beskrivning i vår integritetspolicy.

Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra en så korrekt, smidig och säker taxiresa som möjligt. Den lagliga grund som vi använder för behandling av dina personuppgifter är avtal och när så tydligt framgår samtycke.

Det här är de principer vi följer för att skydda din integritet:

Vi samlar bara in information som är nödvändig för att leverera tjänsten.
Vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften.
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet.

Lagen GDPR börjar gälla 25 maj 2018 och enligt den har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av en personuppgiftsansvarig. För dig som är privatkund är det Sverigetaxi Blekinge AB och för dig som är företagskund är det din arbetsgivare som är personuppgiftsansvarig.

Du har bland annat rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos en personuppgiftsansvarig, att rätta felaktigheter och att ”bli glömd”, d.v.s. att dina uppgifter raderas.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@sverigetaxiblekinge.se eller Sverigetaxi Blekinge AB, Svenstorpsvägen 2, 372 61 Bräkne-Hoby

Levererar person- och pakettransporter åt såväl företag, organisationer, föreningar och privatpersoner i Blekinge genom vår beställningscentral

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#200) Provide valid app ID
Type: OAuthException