Sverigetaxi Blekinge AB

Historik

Sverigetaxi Blekinge AB, startade sin verksamhet den 1 augusti 2012 med 16 taxibilar och en gemensam taxibeställningscentral för hela Blekinge. Idag förmedlar vi resor för drygt 12 miljoner kronor per år och sysselsätter tillsammans med transportörerna ca 40 personer.

Sverigetaxi Blekinge AB har ensamrättsavtal för Blekinge med Sverigetaxi Service AB och Flygtaxi Sverige AB och tillhandahåller hela deras produktsortiment till våra kunder i Blekinge.

Affärsidé

Genom delägarskapet i Sverigetaxi Service AB och egen beställningscentral skall Sverigetaxi Blekinge AB erbjuda persontransporter med service, komfort och stil i Blekinge län.
Transporterna skall optimeras ur kundens, företagets och transportörernas perspektiv genom att använda de modernaste tekniska lösningarna för transportledning, vilket minimerar kostnaderna för kunden, företaget och åkaren samtidigt som miljöbelastningen blir minsta möjliga.

Målsättning

Genom delägarskapet i Sverigetaxi Service AB i kombination med egen marknadsföring skall Sverigetaxi Blekinge AB bli det marknadsledande taxibolaget i Blekinge län inom fem år.

Kvalitet

För Sverigetaxi Blekinge är kvalitet, miljöhänsyn och säkerhet väsentliga delar i verksamheten. Därför skall alla bilar som är anslutna till bolaget uppfylla höga säkerhetskrav, vara utrustade med alkolås, brandsläckare, dubbdäck och annan tillämplig säkerhetsutrustning.  Alla förare skall också vara utbildade i körning på hala och andra svåra underlag, ekonomisk/miljövänlig körning samt ha gått en kurs i hjärt-lungräddning.
Att vara på tid, uppträda på ett vänligt och trevligt sätt samt vara klädd i enlighet med Sverigetaxi Blekinges klädkod skall också vara en självklarhet för alla som arbetar åt oss.

Flygtaxi och Sverigetaxi

Flygtaxi startade sin verksamhet för drygt 25 år sedan och betjänar idag samtliga flygplatser och tågstationer i landet med taxitjänster. Sedan 2009 driver man också Sverigetaxi, vars affärsidé är att vara företagens samarbetspartners när det gäller kommunikation med bil, flyg och tåg. Vid årsskiftet 2014-15 var drygt 1 500 bilar i hela Sverige anslutna.

Beställningscentralen

Vår beställningscentral är sedan den 1 februari 2016 öppen dygnet runt. Du når beställningscentralen på telefon 0457-12267.

Produkter

Sverigetaxi Blekinge levererar person- och godstransporter till såväl företag, organisationer, föreningar som privatkunder i Blekinge.

Avtal

Sverigetaxi Blekinge erbjuder både centrala och lokala serviceavtal till förmånliga villkor.

Levererar person- och pakettransporter åt såväl företag, organisationer, föreningar och privatpersoner i Blekinge genom vår beställningscentral