Vi har fordon för alla behov

Vi har personbilar och minibussar med plats för upp till 8 passagerare. Därutöver har vi även en handikappbil med plats för en rullstol och ytterligare en passagerare. För bokning vänligen ring 0457-12267 eller boka här.

Levererar person- och pakettransporter åt såväl företag, organisationer, föreningar och privatpersoner i Blekinge genom vår beställningscentral